Derfor valgte vi å gjøre Jyb gratis for alle

Siden lanseringen av vårt startup-prosjekt for under 1 år siden er det nå mer enn 20.000 personer og over 1.000 bedrifter som har tilgang til Jyb gratis. Vil det være gratis for alltid? 😊

Jyb er en plattform hvor arbeidsgivere og kandidater enkelt og raskt kommer i kontakt basert på gjensidig interesse.

Bedrifter som bruker Jyb får tilgang til;

  • Alle kandidatene som bruker appen
  • Kan legge ut stillinger på plattformen
  • Webløsningen og alle funksjoner

– alt dette er i dag helt gratis for alle brukere.

Hvorfor kostnadsfritt?

Hvordan skrive CV

Vi vet at for å finne ut hvordan en løsning kan bli bedre, så må vi la brukerne selv forme produktet.

Vår teori var at ved å gjøre produktet gratis så vil flere ta i bruk Jyb – og med flere brukere vil vi få mer innsikt og flere tilbakemeldinger for hvordan vi kan gjøre løsningen enda bedre i fremtiden.

Så med en langsiktig visjon for Jyb var dette den rette fremgangsmåten å investere i.

Vil Jyb alltid være gratis?

Jyb vil nok alltid være gratis for kandidater/personer.

Vi har hittil selvfinansiert hele prosjektet, og nå har vi startet med å utvikle store forbedringer for bedrifter. Da vil vi tilby disse nye funksjonene som eventuelle frivillige betalingsløsninger for å være i posisjon til å investere i videreutvikling av Jyb.

Vi vil selvfølgelig også fortsette å utvikle grunnpakken som er tilgjengelig for alle brukere i dag gratis – og som kanskje kommer til å være gratis for alltid.

Så alle funksjonene på Jyb er fortsatt helt gratis for alle brukere! 😊

Lag en gratis profil på Jyb på 2 minutter – www.jyb.no