sosiale medier

Sosiale medier definerer din karriere!

Sosiale medier er en del av både arbeidslivet og det personlige livet utenfor arbeidet. Sosiale medier har kommet for å bli. Historisk så har den tradisjonelle rekrutteringsprosessen bestått av 4 hovedfaser.
  1. Første fase innebar en grundig jobbanalyse med utarbeidelse av stillingsannonse.
  2. Andre fase var en kunngjøring av jobbannonsen og svare på henvendelser fra søkere.
  3. Neste fase var seleksjonsfasen.
  4. Tilslutt er fasen som innebærer integrasjon der den nyansatte tiltreder sin stilling.

Dette er nødvendigvis ikke prosessen idag. Med stadig flere personer med høyere utdanning med et fremadstormende talent, så venter ikke organisasjonen på den «rette» kandidaten skal søke på den aktuelle stillingen. Bedriftene benytter i stor grad sosiale medier for å tiltrekke seg søkere og leter proaktivt etter de riktige kandidatene. Sosial rekruttering og sosiale verktøy har blitt en integrert del av rekrutteringsprosessen.

Hele deg som person teller

 

De ønsker en personliggjørelse av kandidaten, der rekruttereren danner seg et komplementært bilde og helhetsinntrykk av kandidaten, både profesjonelt og personlig. Med andre ord; hele deg som person teller. Likevel så har det vært kritikere som mener at sosial rekruttering er med på å skape et forvridd bilde av kandidaten, og at det personlige livet skal holdes adskilt fra det profesjonelle arbeidslivet. Slik er det dessverre ikke.

Fordelene med sosial rekruttering er idag mye større enn ulempene, både for arbeidsgiveren og arbeidstakeren:

Arbeidsgiveren

 

For arbeidsgiveren skaper det store kostnads og tidsbesparelser. Det åpner for rask og bred tilgang til relevante søkere — som også representerer en effektiv tilgang til generasjon Y — og gir lett tilgang til kandidatenes ferdigheter. I tillegg, så skapes det relasjoner med potensielle søkere og gjør rekrutteringen mer målrettet.

Arbeidstakeren

 

For jobbsøkere er dette et svært viktig verktøy. De kan nå bygge en utvidet CV som gir rask oversikt over erfaringer og ferdigheter. Sosiale medier kan også åpne for en uformell samtale med arbeidsgivere, som igjen kan skape kortere responstid. Rekrutteringsprosessen blir også mer lean og effektiv, og man kommer tettere på bedriftene.

Det er ingen tvil at bruken av sosiale medier innen rekruttering har kommet for å bli, og at digitale plattformer med toveiskommunikasjon er veien videre!

 


Jobbmarkedet redesignet for en mobil hverdag

Jyb er en nylansert app for bedrifter og personer. Jyb skal være et sted hvor bedrifter og rekrutterere kan komme i kontakt med potensielle kandidater og folk som er i fast jobb kan sjekke hva som finnes ute på markedet, skaffe seg relasjoner og være tilgjengelig for jobbmuligheter.

Les mer om Jyb her.