skaff deg en utdannelse

“Skaff deg en utdannelse og få deg en jobb!”

“Skaff deg en utdannelse og få deg en jobb — Klar, ferdig, GÅ!”

Dette var den generelle konsensusen i samfunnet. Man skulle få seg en utdannelse, skaffe seg en jobb, og tjene til livets opphold. Det spilte kanskje ikke så stor rolle hva man gjorde, for det viktigste var en jobb og en inntekt. Sånn er det nødvendigvis ikke idag.

En studie foretatt av Gallup om Millenniumsgenerasjonen (de som er født mellom 1980 og 1996), viser at 21% av de spurte i dette aldersspennet hadde byttet jobb i løpet av det siste året. Samtidig så kommer det frem at 6 av 10 også er åpne for nye jobbmuligheter. Tradisjonelt så har jobben og inntekten, samt stabiliteten og tryggheten vært hovedfokuset. Idag har sosiale behov, anerkjennelse og selvrealisering blitt nye nøkkelfaktorer for den ansatte.

Maslows Behovspyramide

Dette reflekteres i den velkjente Maslows Behovspyramide. Milleniumsgenerasjonen er konsumenter av arbeidsplasser. Gjennom sosiale medier som LinkedIn og Facebook, ser de etter en arbeidsplass som, ikke bare oppfyller trygghetsbehovet og fysiologiske behov, men som også realiserer deres psykologiske behov og livsmål. Det er mange grunner til denne endringen. Først og fremst så er det den økte velstanden som er med på å trigge disse behovene. Folk har det bedre enn tidligere, men ønsker samtidig å ha det enda litt bedre. I tillegg er teknologi og samfunnsutvikling også viktige faktorer som bidrar til denne trenden.

Så hva er det egentlig den nye generasjonen jobbsøkere ser etter?

Vel, først og fremst så er jobben for dem et springbrett og et sted for videre utvikling.

Trygghet har blitt byttet ut med fleksibilitet. Arbeidstakere leter nå etter erfaring og selvrealisering.

Kilde: http://skolediskusjon.no/cms/media/images/104/jpeg-diagram%202.jpg

Millenniumsgenerasjon

Kontor, Møte, Forretningspartnere, Samarbeid, Business

Millenniumsgenerasjon er også mer opptatt av nettverksbygging og relasjonsbygging, som kan bli brukt ved en senere anledning. I tillegg ønsker de å finne en jobb som er meningsfull, der de kan være dypt dedikert i sin rolle.

Er man derimot ikke motivert av jobben og arbeidsoppgavene, så går man videre til en ny jobb. Man dveler ikke lengre i samme stilling i flere år og det kommer heller ingen parter til gode at stillingen ikke passer vedkommende.Move on! Dette er ikke bare konsensusen blant sysselsatte i samfunnet. Dette er også den generelle oppfatningen som finnes i bedrifter og organisasjoner. I dag, ønsker arbeidsgivere kun ansatte som er 100% dedikerte og motiverte for stillingen. Hvorfor skal de ellers ønske å ansette deg?

Digitalisering og teknologi

Den underliggende og strukturelle faktoren som har gjort at arbeidstakere og arbeidsgivere kan være såpass kravstore, er teknologi og samfunnsutvikling. Gjennom nye sosiale og digitale medier vet man stort sett hva som foregår i bedriftene. Bedrifter har en tilstedeværelse både på Facebook, LinkedIn og Twitter, og for en potensiell arbeidstaker så skaper man seg et bilde. Et bilde av hva bedriften står for, dets arbeidsforhold, ansatte, lønn og ikke minst kultur. Til gjengjeld så ønsker arbeidsgiveren kun de ansatte som kan innrette seg de forholdene som allerede er i bedriften, og som kan videreutvikle den.

Kort oppsummert så har faglig utvikling og fleksibilitet tatt plassen til jobbtrygghet og stabilitet, samt søken etter selvrealisering er nøkkelfaktoren i dagens arbeidsliv. 

Jobbmarkedet redesignet for en mobil hverdag

Jyb er en nylansert app for bedrifter og personer. Jyb skal være et sted hvor bedrifter og rekrutterere kan komme i kontakt med potensielle kandidater og folk som er i fast jobb kan sjekke hva som finnes ute på markedet, skaffe seg relasjoner og være tilgjengelig for jobbmuligheter.

Les mer om Jyb her.